Rabu, 23 September 2009

ALLAH TIDAK ZALIM


AYAT-AYAT POWER TOK GURU

”Adakah Tuhan berbuat zalim kepada manusia? Jawabnya tidak! Kerana apa? Kerana Dia tidak ada kepentingan diri. Dia tidak berkehendakkan material. Apabila Tuhan tidak ada kepentingan terhadap manusia, apabila manusia berbuat zalim Dia akan menjatuhkan hukuman setimpal dengan kezalimannya”

”Dalam bahasa Arab, melalui sastera Arab perkataan قدير dipanggil sifat musyabahah dan perkataannya sebagai isim fa'il
[1]. Allah SWT tidak menggunakan bentuk isim fa’il sebaliknya Dia menggunakan sifat musyabahhah kerana sifat musyabahhah memberi makna berkekalan dan berterusan”[1] Isim fa’il ialah perkataan sifat kepada orang yang membuat seperti: yang makan, yang berkuasa. Sifat musyabahhah ialah perkataan yang mempunyai makna yang serupa dengan isim fa’il tetapi tidak sama daripada susunan hurufnya.

Tiada ulasan: